Hållplats ropas ut på buss

Länstrafiken Kronoberg har beslutat att införa automatiska hållplatsutrop i sina bussar.
Snart kommer de som åker buss i Växjös lokaltrafik att kunna höra vilken station bussen stannar vid. Det eftersom Länstrafiken Kronoberg beslutat att ett system för automatiska hållplatsutrop ska finnas på bussarna. Ett system som nu ska upphandlas. Det här är något som de synskadade krävt i flera år och Henrik Götesson från Synskadades Riksförbund i Kronobergs län säger i en kommentar att han är glad över beslutet som man väntat på i många år. Han säger också att det är viktigt att synskadade får vara med och lämna synpunkter på hur systemet ska utformas, bland annat vill Henrik Götesson att det ska ropas ut vilken buss det är man kliver på när bussdörren öppnas. De automatiska hållplatsutropen ska införas redan i år i Växjös lokaltrafik och år 2004 i landsbygdstrafiken.