Forskning för bättre behandling av brännskadade

1:24 min

Att utsättas för en svår brännskada innebär en extrem chock för kroppen - akut, men också på lång sikt. Höga nivåer av stresshormon kan finnas kvar i flera år efter det att såren har läkt, vilket kan ge både fysiska och psykiska men. Nu tror forskare vid Uppsala universitet att de hittat en metod som bättre förutspår hur sjuk en patient blir av sin skada. Man hoppas att det här kan leda till skräddarsydda behandlingar och färre men.

- Det är individuellt hur man reagerar på en given skada. Det är inte alls säkert att du och jag reagerar likadant på en tjugoprocentig skada, säger Andreas Lindahl, som utfört studien.

En brännskada kan alltså kan alltså se väldigt olika ut för olika personer, och att mäta den procentuella ytan av kroppen som blivit bränd, säger ganska lite om hur sjuk en patient blir, säger Andreas Lindahl.

Forskarna vid Brännskadecentrum i Uppsala har därför utvecklat en ny metod, för att bättre kunna förutspå hur sjuk en patient faktiskt blir, och utifrån det kunna ge bästa möjliga vård.

Metoden går ut på att vid upprepade tillfällen i den akuta fasen mäta halterna av fyra olika stresshormon, däribland kortisol. Då får man ett personligt mått på hur stor stress kroppen utsätts för, och kan anpassa behandlingen efter det.

- Oavsett vilken av de här fyra vi mäter, så ser vi att vi bättre kan predicera hur sjuk patienten kommer att bli, och hur sjuk patienten är för tillfället, än att använda den procentuella ytan som är bränd, och patientens ålder. Det öppnar möjligheterna att kunna skräddarsy behandlingen, vilket i sin tur sannolikt kommer leda till bättre överlevnad och mindre men.