Lena Ek: Dubbdäcksavgift dröjer

1:59 min

Stockholms kommun säger nej till att utöka dubbdäcksförbudet i staden – det kunde Ekot berätta om i morse. Detta gör det svårare att förbättra luftkvalitén och i förlängningen hotar mycket dryga EU-böter. Så här reagerar miljöminister Lena Ek på Stockholms nej till fler dubbdäcksfria gator:

– Jag tycker det är väldigt tråkigt för jag tänker på alla de människor som drabbas av hälsoproblem. I Sverige som helhet har vi 6 000 människor som dör i förtid på grund av dålig luft varje år.

Dubbdäcksförbud fungerar dåligt. Det är dyrt och svårt att kontrollera, anser Stockholm. I ställer vill man ha en dubbdäcksavgift – något som fungerat i Norge.

Förslaget om avgifter är bra, menar miljöministern. Men ett sådant beslut måste fattas av regering och riksdag och kan ta 1,5 år eller mer. Under tiden måste en rad andra åtgärder genomföras.

– Det tar oss i rätt riktning. Vi kan inte ha 6 000 för tidiga dödsfall per år i Sverige på grund av dålig luftkvalitet, säger miljöministern.

Men Lena Ek och regeringen får hård kritik, inte minst av Stockholm, för att man dragit benen efter sig om en dubbdäcksavgift. Regeringen har länge varit senfärdig, menar kritikerna.

– Det tar tid. Jag är ledsen, det tar tid att ta en sådan här fråga från tanke fram till verkställighet. Men under tiden finns det väldigt mycket olika saker man kan göra, säger Lena Ek.

Det är inte bara fler åtgärder som behövs, menar Lena Ek. Fler måste bli aktiva. Partiklarna från dubbdäcken ger sjukdomar. Var finns landstingen som står för vårdkostnaderna?

– Jag är förvånad över att landstingen inte är mer aktiva för att förbättra luftkvalitén.

EU-domstolen har redan slagit fast att Sverige under flera år på 2000-talet inte klarat kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv. Om detta fortsätter hotar eventuellt mycket stora böter, i värsta fall över 200 miljoner.

Lena Ek vill att kommunerna ska ta en del av den kostnaden om det går så långt, men kommunerna säger bestämt nej. Hon är inte förvånad:

– Det finns väl inga kommuner eller landsting som vill betala för sådana här saker. Men det man får tänka på är att kostnaderna för sjuka och människor som dör i förtid också belastar kommuner och landsting, för att inte tala om det privata lidandet, säger Lena Ek.