Lyckad skogsröjning

Vackert och torrt väder har fått fart på skogsarbetet i de södra delarna av länet och risken för insektsangrepp minskar.
Uppröjningen efter stormarna, med många omkullblåsta träd som följd, blir klar före april månads utgång. Det förutser nu företrädare för flera skogsföretag och sågverk. Därmed tror de också att risken är liten för att insektsangreppen på skogen ska bli svåra i vår och sommar. Det är tack vare det varma och torra vädret som arbetet med den stormfällda skogen gått bättre än beräknat. De kalla nätterna hindrar också många skadeinsekters framfart.