Jordfästning och kremering - nu kommer frystorkningen

Regeringen godkände idag frystorkning som ny ekologisk begravningsmetod.

Vid en testanläggning i Jönköping ska avlidnas kroppar sänkas ner i flytande kväve i minus 196 grader.

Det stoft som blir kvar kan sedan begravas nära jordytan och ingå i jorden och därmed kretsloppet.

Biologen Susanne Wiigh Mäsak har patent på den nya frystorkningmetoden.