Arbete med vaccin mot influensavirus påbörjat

1:50 min

Det nya influensaviruset H7N9 som Ekot rapporterat om under dagen har åter väckt frågan om massvaccination. Enligt Smittskyddsinstitutet har arbetet med ett vaccin redan påbörjats och statsepidemiolog Anders Tegnell säger att både svenska och europeiska myndigheter är väl förberedda om dagen kommer då ett vaccin behövs.

– Det innebär rent praktiskt att vi ligger bättre till än vi någonsin gjort inför någon annan pandemi. Vi ligger längre fram i förberedelserna för en vaccintillverkning än vi någonsin gjort tidigare, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Än så länge har det nya influensaviruset H7N9 inte smittat mellan människor. Tester har däremot visat att viruset kan smitta mellan illrar, som har liknande luftvägar som människan.

Hittills har 139 människor fått influensan i Kina och Taiwan och 43 har dött, men kinesiska myndigheter säger att inga nya fall har rapporterats den senaste tiden. Risken finns ändå att viruset blommar upp igen fram emot hösten.

Sedan förra pandemin, svininfluensan, har världshälsoorganisationen, WHO, europeiska och svenska Smittskyddsinstitutet sett över de handlingsplaner som finns inför ett eventuellt influensautbrott.

– Man kommer behöva en ännu större flexibilitet när det gäller hanteringen av pandemier i framtiden än vad vi har haft hittills. WHO trycker väldigt mycket på vikten av kontinuerliga riskvärderingar under pandemins gång – så att man hela tiden kan anpassa åtgärderna efter de hot och den fara man ser, säger Anders Tegnell.

Men att snabbt ta fram ett vaccin på det här sättet har sina risker. Vaccinet som togs fram emot svininfluensan visade sig öka risken för narkolepsi hos barn och unga. När ett nytt vaccin tas fram görs alltid en riskbedömning, efter en kravlista uppsatt av den europeiska läkemedelsmyndigheten.

– Det innebär att man kan testa liknande vaccin väldigt långt fram och sedan gör man den här sista anpassningen. Då kan man komplettera den med ett ytterligare antal tester, för att känna sig så säker som det går på att det här vaccinet är säkert. Varken den processen eller någon process inom läkemedelsindustrin kan ju någonsin förhindra att det kan dyka upp sådana extremt sällsynta händelser som narkolepsin som vid senaste pandemin. För att testa på ett så omfattande sätt, det finns varken ekonomiska resurser eller tid att göra, säger Anders Tegnell.