Trafikolycka på väg 117

Sex personer fick föras till sjukhus, dock utan livshotande skador efter en trafikolycka mellan Påarp och Trönninge idag på förmiddagen.
Det var två bilar som kolliderade kraftigt och vägen fick stängas av helt under en dryg timme fter olyckan.