Mer patientinriktad IT i regionen

Västra Götalandsregionen ska samordna IT-resurserna inom regionen och fokusera mer på patienternas behov av hjälp.
Idag sa regionstyrelsen ”ja” till två motioner med det här innehållet.

Regionstyrelsen påpekar samtidigt att det pågår aktiviteter för att effektivisera IT-arbetet och det har redan lett till att regioner kunnat spara stora pengar.