Möte för översvämningsdrabbade

HÄSSLEHOLM. Det blev en stundtals hetsig diskussion när fastighetsägarna vid Finjasjön idag mötte företrädare för räddningstjänsten och Hässleholm kommun.
Bl a väckte tanken att fastighetsägarna själva skulle stå för röjning och bortforsling av vallar och fördämningar motstånd. Under dagen hålls möten i omgångar med fastighetsägarna.