Problem med alltfler vuxna

I höst startar en ny kurs vid kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet om sambanden mellan befolkning och miljö. I och med att den vuxna delen av befolkningen ökar konsumeras alltmer. Något som det gäller att motverka, eftersom det i sin tur leder till större påfrestningar på miljön.
Bo Malmberg, docent vid kulturgeografiska institutionen, hoppas att kursen ska leda till att studenterna hittar nya vägar att motverka den här utvecklingen. Kursen är på tio poäng.