Malmö

Din saliv kan avslöja cancer

Saliv kan avslöja allvarliga sjukdomar som cancer och diabetes, det visar ny forskning som gjorts vid Malmö Högskola.

– En tidig diagnos har stor betydelse för både patienterna och sjukvården, säger professor Björn Klinge vid Malmö Högskola.

Genom ett salivprov kan man snabbt få reda på om patienten bär på allvarliga sjukdomar.

Professor Björn Klinge och hans forskargrupp visar även att det är möjligt att i saliv finna spår av andra sjukdomar som innehåller en inflammatorisk komponent. Det handlar exempelvis om vissa tumörsjukdomar, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

– Patienterna utsöndrar ämnen i saliven som vi lyckats koppla till dessa sjukdomar, säger Björn Klinge som menar att upptäckten kan få stor betydelse för framtidens hälsoundersökningar.