LO-rapport: 20 procent av arbetskraften är från andra EU-länder

1:31 min

Det finns omkring 18 000 personer från andra EU-länder som arbetar i Sverige i LO-yrken som så kallad utstationerad arbetskraft. Den största andelen jobbar i byggbranschen, där det handlar om runt 20 procent av den totala arbetskraften. Det uppger LO i en ny rapport.

En av författarna är Claes-Mikael Jonsson, jurist på LO.

--Den ena sida är att man systematiskt pressar ner lönerna, för inhemska svenska arbetstagare. Den andra sidan är att man många gånger försämrar villkoren för de här utländska arbetstagarna.

Bakgrunden till LO-rapporten är att en parlamentarisk utredning just nu ser över lagstiftningen om arbetskraft som är tillfälligt i Sverige. LO kräver en rad förändringar. Bland annat att facket ska ha rätt att tillgripa stridsåtgärder för att de utländska företagen ska teckna avtal med villkor som motsvarar de svenska.

De utländska arbetarna utnyttjas till låga löner enligt LO, som menar att det kan leda till att även de svenska lönerna pressas ner. Men något sånt går inte att se ännu, säger Claes-Mikael Jonsson som är jurist på LO.

--Det har inte slagit igenom ännu, men det är väl det som den här höga andelen riskerar att bidra till, att lönerna pressas neråt på sikt.

Facket har kritiserats för att framför allt vilja begränsa konkurrensen om jobben, men så är det inte, enligt LO:s jurist.
--Nej, det handlar ju inte om att begränsa konkurrensen om jobbet, utan att säkerställa att alla som jobbar i Sverige, oavsett nationalitet och härkomst, har de löner och anställningsvillkor som följer svenska kollektivavtal.