Bostadsbrist

Bostadsbristen blir ett allt större problem- och inte bara i storstäderna. Enligt en enkät som Boverket presenterar har mer än var fjärde kommun bostadsbrist -och på bara ett år har antalet kommuner i den kategorin ökat från 60 till 80. Bland de 18 kommuner i Västsverige där det saknas bostäder finns Trollhättan och Strömstad. I ytterligare ett antal kommuner finns det balans på bostadsmarknaden men brist på bostäder i själva centralorten. Dit hör Sotenäs och Vänersborg.