30 miljoner flickor riskerar könsstympning

1:52 min

Antalet flickor som blivit könsstympade är fortfarande högt världen över. Enligt en ny rapport från Unicef riskerar 30 miljoner flickor att utsättas för könsstympning inom de kommande tio åren.

– Det här är ju sociala sedvänjor som funnits i över tusen år. Man kan inte räkna med att det ska försvinna så hastigt, utan det är många faktorer som är med i bilden, säger Anne Charlotte Ringquist som är ordförande för Tostan, en organisation som arbetar tillsammans med UNICEF för att stoppa kvinnlig omskärelse.

Enligt Unicefs nya rapport har antalet könsstympningsritualer minskat i ungefär hälften av de 29 länder i Afrika och Mellanöstern som man granskat.

Kvinnlig omskärelse innebär att kvinnans yttre könsdelar stympas. Till exempel kan kvinnans klitoris skäras bort och hennes blygdläppar sys ihop. Ritualen är fortfarande vanlig och förekommer inom flera olika religioner.

Somalia, Guinea, Djibouti och Egypten är de länder där könsstympning är vanligast. I Somalia räknar Unicef med att 98 procent av alla kvinnor mellan 15 och 49 år har blivit könsstympade. I Egypten är det 91 procent.

Enligt Anne Charlotte Ringquist, ordförande för Tostan, hänger könsstympningen ihop med social acceptans:

– Det här är ju grupporienterade samhällssystem. Man kan som individ inte agera och säga att "jag vill inte omskäras". Det är väldigt svårt om man ska vara en del av det här samhällssystemet, där man måste följa de grundläggande normer som finns i samhället, för att få en acceptans, säger hon.

Flera länder har lagstiftat mot könsstympning, däribland Somalia. Men enligt Unicef är det inte tillräckligt för att få stopp på traditionen.

I Senegal har organisationen Tostan fått flera byar att gå ihop och sluta med ritualerna. Anne Charlotte Ringquist tror att det kan vara ett sätt att få stopp på stympningarna:

– Man kan inte bara komma och prata om kvinnlig omskärelse som en sak i sig, utan man måste lägga in det i människorättsprojekt till exempel, och andra informationer om hälsa och hygien och mänskliga rättigheter, säger hon.