Katrineholm

Arbetsmiljöverket hotar äldreboende med förbud

Äldreboendet Skogsgläntan i Eskilstuna har allvarliga brister i arbetsmiljön. Det konstaterar Arbetsmiljöverket, som nu förbjuder boendet att utföra vårdarbete på toaletterna, om inte arbetsmiljön rättas till.

Problemet är att toaletterna är för trånga för att vårdarna ska kunna hjälpa de boende på ett bra sätt, speciellt när det måste vara två vårdare på toaletten samtidigt.

Redan 2007 påpekade Arbetsmiljöverket brister i arbetsmiljön och ännu finns problemet med toaletterna kvar.

Om de inte rättar till problemen så hotas kommunen med ett vite, en sorts böter, på 600 000 kronor.

Eskilstuna kommun har nyligen meddelat Arbetsmiljöverket att man planerar att bygga ett nytt äldreboende, men Arbetsmiljöverket vill veta när det i så fall ska vara klart.