Kulturminne raserat

Fyra fornlämningar som tillhör Berga gård i Högsby har förstörts i samband med skogsavverkningsarbete. Två av de gravsättningar som låg på platsen är helt borta; två har försvunnit till hälften. Magnus Pettersson, antikvarie på Kalmar Läns Museum, menar att det här är stort kulturellt bakslag för Högsby kommun. Han förvånas också hur det kunnat hända eftersom det var tydliga stenrösen som fanns utmärkta på kartor.