Dyr busstrafik i Heby

Heby kommun vill att Västmanlands lokaltrafik, VL, utreder en samordning av all skattefinansierad busstrafik i kommunen. Bakgrunden är att kostnaderna för busstrafiken ökat, både för kommunen och för landstinget.
Idag kostar trafiken i Heby 32 miljoner kronor varav kommunen betalar 18. Bland dom funderingar som nu finns påpekas att just skolbussarna borde kunna köra fler turer om dagen i glesbygden, eftersom dom saknar trafikuppgifter under stora delar av dagen. Samtdigt skulle linjebussarna ta över elevskjutsarna på dom sträckor där man redan kör. Den nya ordningen skulle kunna börja gälla nästa sommar.