Asylsökande konverterar

14 min

Hur vet man om en person är kristen eller inte? För asylsökande från främst Iran och Afghanistan kan Migrationsverkets bedömning av det vara avgörande för om huruvida de får uppehållstillstånd i Sverige eller inte. Många asylsökande konverterar till kristendomen när de kommer hit. Därför har Migrationsverket tillsammans med Svenska Kyrkan startat en utbildning för att handläggarna på verket ska få djupare kunskap i kristendomen. Reporter Hugo Lavett.