Linköping

Viktiga arter kan vara funktionellt utrotade

1:55 min

Viktiga arter som skyddas kan i själva verket vara funktionellt utrotade, långt innan deras egen existens är hotad. Det innebär att arten har minskat så mycket i antal att den har tappat sin ekologiska roll. När det händer är risken är stor att andra arter i ekosystemet börjar dö ut. Det visar forskare vid Linköpings universitet i sina dataförsök.

Människans jakt och miljöförstöring har gjort att många arter världen över är utrotningshotade. Samtidigt pågår intensivt arbete med att försöka skydda arter från utrotning.

 I en ny studie som publiceras i tidskriften Nature, menar forskare från Linköpings universitet, att många arter snabbt blir funktionellt utrotade.

När en art minskar i antal drar den nämligen ofta med sig andra arter i fördärvet. Risken är stor att andra arter i ekosystemet blir utrotade först, menar författarna.

 – Arter är beroende av varandra. Så om en art blir för ovanlig så klarar inte andra beroende arter av att existera. Så en art kan dö ut funktionellt långt innan dess egen existens är hotad, säger Bo Ebenman, professor i teoretisk biologi vid Linköpings universitet, som är en av författarna.

 Genom att göra datormodeller av ekosystem kunde forskarna följa vad som händer med när en viktig art minskar i antal.

 Ett skolboksexempel är havsuttern i stilla havet. Den jagades intensivt för hundra år sedan, vilket gjorde att deras byte sjöborrarna kunde öka kraftigt  i antal. Alla sjöborrarna åt sedan upp de gigantiska undervattensskogarna med kelp, och ekosystemet kraschade.

 Den nya studien pekar på att den här typen av funktionell utrotning är betydligt vanligare än man tidigare trott. Många arter kan vara funktionellt utrotade utan att vi vet om det.

Det finns inga bevisade exempel från Sverige, men torsken i Östersjön kan vara en art nära oss, vars nedgång kan få stora konsekvenser, säger Bo Ebenman.

– Man har varit orolig för att torsken kan försvinna. Men man kan också tänka sig att om torsken blir för ovanlig kan det påverka andra arter i Östersjön väldigt negativt.

 I framtida naturvårdsinsatser måste man titta mer på arternas roll i ekosystemet säger Bo Ebenman.

 – Då kan det krävas betydligt fler individer för att upprätthålla en arts ekologiska roll, än vad det krävs för att upprätthålla dess existens.

Referens:
Säterberg et al. High frequency of functional extinctions in ecological networks. Nature Juli 2012. doi:10.1038/nature12277

Olof Peterson
olof.peterson@sverigesradio.se