Stor fjärrvärmeläcka i Linköping

Tekniska Verken har fått en större läcka på en fjärrvärmeledning i Tannefors, som begränsar utmatningsmöjligheterna i södra delarna av Linköping.

Helt utan värme är fastigheterna vid Gamla Tanneforsvägen 96-104, Kylarevägen och Vattenverksvägen.
Dessa fastigheter kan i värsta fall vara utan värme hela dagen. En mobil panna förser äldreboendet Kvarnbacken med värme.
Omkopplingsarbeten pågår för att ringa in läckan.
Tekniska Verken räknar med att till lunchtid ha utfört åtgärder för att öka värmeförsörjningen i de södra stadsdelarna.