Risk för brist på surströmming

För femte året i rad så minskade i fjol strömmingsfångsterna. Sedan mitten på 90-talet har fångsterna i stort sett halverats. Om trenden håller i sig finns det risk för surströmmingsbrist till hösten.
Det framgår av Gävlefisks årsredovisning för år 2001. Även sikfisket har minskat till en bråkdel av 80-talets nivå, däremot har laxtillgången ökat. Trots bekymren så har de senaste årens trend med minskande lönsamhet för Gävlefisk nu brutits och lönsamheten är på väg upp igen.