Skogsägare vill gå samman

Skogsägarföreningarna Mellanskog och Västra skogsägarna kan bli en enda skogsägarföreningsjätte med cirka 28 000 medlemmar.
En arbetsgrupp med representanter för båda parter föreslår sammanslagningen. För att fusionen ska bli av krävs att medlemmarna säger ja vid sina respektive stämmor. Om så blir fallet kan fusionen bli av redan till hösten. Troligen blir Uppsala säte för den eventuella fusionerade storföreningen, som skulle sträcka sig från Lappland till Västkusten.