Boden vädjar till Universitetsstyrelsen

Nu skriver Bodens kommunledning till styrelsen för Luleå tekniska universitet i ett försök att stoppa den eventuella flytten av Institutionen för hälsovetenskap till Luleå.

Kommunalrådet Olle Lindström (m) tycker att Universitetsstyrelsen ska ta ett regionalt ansvar och pekar på de postiva följderna av att verksamheten finns i Boden.

Kommunchef Henry Magnusson säger att utvecklingen i Luleå-Bodenområdet skulle skadas, om institutionen flyttas och kommunalrådet Bo Strömbäck (v) säger att det är bäst för universitetet att institutionen blir kvar. Hela vänsterns distriktsstyrelse har också förordat det.