Fördjupat samarbete i söder

Samarbetet mellan Oxelsösunds och Nyköpings kommuner kan komma att fördjupas. Åtminstone om de båda kommunernas kommunstyrelser får som dom vill.
Redan nu finns ett visst samarbete men idag presenterades planerna på ett utökat samarbete inom vissa områden. Det fördjupade samarbetet gäller bland annat den gymnasiala utbildningen, renhållning, information, marknadsföring och beviljande av alkoholutskänkningstillstånd. Syftet är, enligt Benita Vikström och Göran Forssberg att effektivisera organisationerna så att pengar blir över till områden som skola, vård och omsorg.