Manifestationer för Palestina

Svensk-Palestinska vänskapsförbundet demonstrerarde idag i Umeå. Cirka 250 demonstranter gick i tåget från Järnvägsstationen till Rådhustorget där ytterligar åhörare anslöt. Som talare fanns bland andra Sören Wibe, socialdemokrat och rektor för SLU i Umeå och vänsterpartiets Eu- parlamentariker Jonas Sjöstedt. Sjöstedt krävde i sitt tal att handelsavtalet med Israel bryts och Wibe krävde total bojkott av Israel. Även i Skellefteå på möjligheterna torg mannifesterades till solidaritet för det Palestinska folket med tal av bland andra kyrkoherd Hans Marklund.