Vattenfalls förluster motsvarar nytt kärnkraftverk

2:16 min

Slutnotan för Vattenfalls dåliga affärer ser ut att landa på ungefär samma nivå som kostnaden för att bygga ett nytt kärnkraftverk. Då är frågan om Vattenfall har råd med båda delarna. Svaren varierar beroende på inställningen till kärnkraft.

Folkpartiets riksdagsledamot Carl B Hamilton både hoppas och tror att Vattenfall kommer att kunna ersätta gamla reaktorer med nya, trots miljardförlusterna:

– Att ersätta de gamla svenska reaktorerna med nya blir en fråga om hur det ska finansieras framåt 2020-2025. Det blir en kalkyl som man gör för varje reaktor, och den är nog så besvärlig den kalkylen. Men jag tror inte att den egentligen påverkas av den här stora förlusten som Vattenfall har, säger Carl B Hamilton.

För ett år sedan lämnade Vattenfall in en ansökan till Stålsäkerhetsmyndigheten om tillstånd att uppföra och driva en kärnteknisk anläggning, alltså ett kärnkraftverk. Enligt dagens regler måste en sådan ansökan göras för att Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna lämna ett komplett beslutsunderlag.

Något beslut om att verkligen bygga nya reaktorer, som ersättning för gamla reaktorer, har Vattenfall inte fattat. Ett första utkast till föreskrifter kommer Strålsäkerhetsmyndigheten att skicka ut på remiss i slutet av året.

En effekt av nedskrivingarna är att investeringsprogrammet bantas. Enligt Vattenfall reduceras det till 105 miljarder för perioden 2014-2018, att jämföra med 123 miljarder under föregående period.

Exakt vilka investeringar som skjuts upp vill Vattenfall inte svara på, men skriver till Ekot att man i första hand ämnar att prioritera redan beslutade projekt och lägga fokus på förnybar energi.

Ett nytt kärnkraftverk kostar mellan 50 och 55 miljarder att bygga. Enbart värdeminskningen i  bolaget Nuon uppgår hittills till 37,5 miljarder. Till det kommer fler dåliga affärer och Vattenfall presenterade ytterligare nedskrivningar på cirka 15 miljarder i delårsrapporten i går.

I praktiken hade man alltså kunnat bygga ett nytt kärnkraftverk för de pengar som förlorats i dåliga affärer.

Peter Eriksson är miljöpartist och ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, som kommer att granska regeringens hantering av Nuonaffären nästa vår. Han tror att Vattenfalls stora förluster kan sätta käppar i hjulen för byggandet av nya kärneaktorer:

– Om Vattenfall har förlorat enormt stora pengar och ekonomiska resurser genom den här dåliga Nuonaffären minskar det såklart möjligheterna att göra nya, stora våghalsiga projekt, säger Peter Eriksson.