Civilanställda ska snabbutbildas till poliser

2:01 min

Civilanställda specialister inom polisen ska från nästa år kunna snabbutbildas till poliser, och få samma befogenheter som alla andra poliser. Utbildningen skapas för att underlätta för civilanställda att göra karriär inom myndigheten.

Jens Pedersen är civilanställd och företräder fackförbundet Jusek inom polisen. Han menar att utbildningen behövs om polisen ska vara en attraktiv arbetsgivare för specialister.

– Idag är karriärvägarna för civilt anställda inom polisen väldigt begränsade. Det finns formella hinder för att man ska kunna uppnå vissa funktioner inom polisen om man inte är polis. Det här är ju en kunskap som polisen väl behöver som kommer från de civilanställda inom polisen, säger han.

Det finns en oro för att tekniker, ekonomer, jurister, psykologer och andra specialister ska lämna polisen om de är utestängda från kvalificerade tjänster som till exempel förundersökningsledare.

Men nu har Rikspolisstyrelsen fattat beslut om en ny utbildning som ska öppna nya karriärvägar för de civila specialisterna genom att göra dem till poliser. Planen är att det ska bli en ettårig distansutbildning på halvfart som drar igång i liten skala redan nästa år.

Men Polisförbundet är kritiskt och menar att polisen istället borde ta tillvara de dubbla kompetenser som finns hos deras medlemmar, det vill säga poliser som både har en hel polisutbildning och en examen i något annat ämne.       

Lars Bergman är förste vice ordförande i Polisförbundet och han ser en risk att den nya utbildningen ska leda till ett a- och b-lag bland poliser.

– Begreppet polis urholkas. Till slut vet man inte vem som är polisman med den långa utbildningen och vem som är polisman med den korta snabba distansutbildningen. Det gör att allmänhetens förtroende för polisen kan urholkas på sikt, säger han.

Jens Pedersen, som själv är civilanställd och jurist i botten, ser inte samma risker bara den nya utbildningen blir tillräckligt bra.

– Det krävs att den håller tillräckligt hög kvalité så att den inte kan ifrågasättas. Men det är viktigt att man inte uppnår en status av a- och b-polis, säger han.