1547 anmälda till högskoleprovet

Idag skrivs högskoleprovet på många olika platser runt om i Sverige. I Jönköpings län hade drygt 1500 anmält sig till provet. Totalt i landet hade 45 000 anmält sig till provet som kan skrivas två gånger per år, och en fjärdedel som studerar på universitet och högskolor kommer in på sitt högskoleprov.