3,8 miljarder inte nog

Svenska Spels vinst förra året blev 3,8 miljarder kronor. Trots det ska verksamheten bli ännu mer lönsam genom att cirka100 små lotteriombud i Sverige inte längre får sälja Svenska Spels lotteriprodukter. I Västerbotten drabbas fem butiker, främst i glesbygd.
Dessa 100 butiker, främst i glesbygd, når inte upp till Svenska Spels omsättningskrav och har vid den senaste genomgången klassats som inte nog lönsamma. I Västerbotten är det fem lanthandlare stoppats som kunder hos Svenska Spel. I Tväråträsk lanthandel, i Sorsele kommun, är Inger Selin föreståndare och hon är besviken eftersom butiken måste ge en bred service för att kunna behålla sina få kunder. Håkan Sjöstrand är chef för ombudsstruktur på statliga Svenska Spel han säger - att det är en svår avvägning mellan kravet på service å ena sida och lönsamhetskraven å den andra.