Ökat bostadsbyggande i Sverige

Bostadsbyggandet i Sverige var förra året det högsta sedan 1992. Under 2004 började 27 300 lägenheter byggas, en ökning med mer än 20 procent sedan 2003, enligt Statistiska centralbyrån.

Bostadsbyggandet ökar i de flesta län, allra mest i Dalarnas, Västerbottens och Kronobergs län,