Blekinge

Populärt med solceller i länet

1:22 min

Det är populärt med solceller i Blekinge. Sett till antalet invånare har Blekinge fått störst stöd i landet i år till att söka bidrag för solceller. På Karlskrona hem har de flera solcellsprojekt som har varit lyckade.

Ulf Klint är teknisk chef på Karlskrona hem och han är nöjd med satsningen.

– Det har fallit väldigt positiv ut. Det var som vi sa att vi har nästan en 20-25 procent mera producerad effekt än vad vi hade beräknat från början. Tanken är att vi först och främst ska förse fastigheten med den elen fastigheten själv förbrukar. Vi har alltså ingen försäljning eller återkoppling på nätet, utan vi konsumerar vår egen producerade el, om man säger så.

Solceller på balkonger
Sett till antalet invånare har Blekinge i år fått störst stöd i landet för att söka bidrag för solceller. Karlskrona håller just nu på med ett nytt projekt där dom sätter solceller på balkonger i Kungsmarken.

– Ett stort antal balkonger kommer då, ja istället för en vanlig hederlig balkongfront, så har man alltså då el-producerande balkongfronter i stället

En inre energi
Framöver är planen att även bygga solceller på Hasslö. Ulf Klint ser många fördelar med att använda solenergi.

– När vi räknar samman det och ser att vi har fått mer energi tillverkat, så är det jättebra va. Den andra biten är ju så här att, när vi ser att dom här anläggningarna fungerar och vilka insatser man kan göra både för ekonomin och för miljön så sporrar det ju individen också att fortsätta, så att det är ju en inre energi man får också för att vilja fortsätta på det här spåret.