Sämre för Skanska

Byggkoncernen Skanska redovisar en vinst före skatt  på 144 miljoner kronor för fjolårets sista kvartal.

Det är en kraftig försämring jämfört med motsvarande period året före men ändå klart bättre än väntat.  Aktien var oförändrad under förmiddagshandeln