Vård för ätstörningar flyttas

Delar av ätstörningsverksamheten vid Videgåreden i Linköping flyttas över till Länspsykiatriskt centrum.

Enligt ett förslag som läggs fram för landstingsstyrelsen den 30 mars ska vården för ätstörningsproblem göras mer tillgänglig för hela Östergötland och inte bara som i dag, användas av invånare i den centrala länsdelen.

Enligt landstingsdirektör Åke Rosandher ska den nya verksamheten baseras på de positiva erfarenheter som har gjorts vid Videgården