Gotländskt demokratiprojekt ett av tio bästa i Europa

0:27 min

Den gotländska organisationen Demokrati för Barns Framtid, med grundaren Claudien Tuyisabe i spetsen, har valts ut som en av tio välfungerande integrations-främjande verksamheter i Europa.

Det är Eu-kommissionen som har gett Oxford university i uppdrag att undersöka och kartlägga goda exempel när det gäller integration av barn och ungdomar. Claudien Tuyisabe är förstås glad över att just hans organisation blivit utvald.