Föräldrar efterlysta av Interpol

Fyra syskon i en värmländsk kommun har omhändertagits med omedelbar verkan på grund av vanvård. Föräldrarna är efterlysta av Interpol efter att myndigheterna i deras hemland utrett dem i flera år men inte lyckats få tag i familjen då de flyttat vidare.

Inget av barnen, som är mellan sju och 16 år, har gått i skolan, men ska ha fått viss hemundervisning. Barnen ska ha problem med att klara sina toalettbestyr och hygien, enligt rapporter från det familjehem de placerats i. Barnen är omhändertagna i familjehem i väntan på vad som ska hända med föräldrarna. Det här rapporterar Värmlands Folkblad idag.