Lättare för markägare att avhysa bärplockare

11 min

Årets bärsäsong är här och de första grupperna av utländska bärplockare har anlänt till Sveriges skogar. Vissa har ordnat boende, medan andra bor i tältläger. Tidigare år har markägare klagat på att bärplockarna i tältlägren bryter mot allemansrätten. Markägarna har därför anmält bärplockarnas läger till Kronofogdemyndigheten för avhysning. Men handläggningstiderna har varit långa och få markägare har kommit in med alla de uppgifter som krävs. Nu har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, tagit fram en mall som ska underlätta för markägare som vill göra en anmälan.  De nya rutiner innebär att avhysningarna ska kunna verkställas fort, kanske till och med inom loppet av en arbetsdag. Hör John Nyman, markägare i Föne i Hälsingland som välkomnar LRF:s initiativ, Björn Gallant, som har hand om frågor om allemansrätt på LRFs rikskansli och Viveka Risberg på Swedwatch, som studerat villkoren för bärplockare.