Biskopsvalet skjuts upp

Det kommande biskopsvalet på Gotland kan bli något försenat. Provvalet var tänkt att hållas i mitten på oktober, men flyttas nu fram till efter kyrkomötet.
Orsaken är att kyrkomötet kan tänkas besluta att en del av administrationen för svenska kyrkan i utlandet blir ett ansvar för Visby stift. För att inte diskussionen om utlandskyrkans administration skall hamna mitt i biskopsvalprocessen, så föreslås provvalet att skjutas till efter kyrkomötet. Stiftsstyrelsen skall besluta om tidsplanen vid ett extra sammanträde veckan som kommer.