Föreningen som hjälper elever med matte

1:43 min

För den som behöver hjälp med matematik inför skolstarten, eller kanske bara behöver en större utmaning, finns föreningen Intizie. Den består av Chalmerister, studenter från Göteborgs Universitet och gymnasieelever, som under sommaren hjälper andra elever att få upp farten i matte inför kommande studier.

– Det skiljer sig från läxhjälp på det sättet att man inte får ett recept, "gör så här", utan det är snarare ett ömsesidigt lärande. Min erfarenhet efter mina fyra år i föreningen är att alla mentorer säger "jag tror att jag lärde mig mer, än vad mina adepter gjorde", säger Suvi Panas, föreningen Intizes ordförande.

Är läroplanen i matematik undermålig, eftersom detta behövs?

– Den kanske inte är undermålig, men väldigt, väldigt tajt. Det finns väldigt mycket centralt innehåll i skolmatematiken. Det är tajt innehåll och allting ska hinnas med. Matte A som fanns i den förra gymnasieskolan byttes ut mot matte 1, i och med GY 11-reformen, och då försvann buffertzonen som fanns i matte A. Alltså att man skulle repetera nians matematik. Och det är där vi kommer in, vi finns där som en buffertzon mellan högstadiet och gymnasiet.

– Det finns inte jättemycket marginal, vi vet alla att skolans resurser är ansträngda. Lärarna har stora klasser och lite tid per elev, och vi försöker erbjuda lite mer tid per individ, säger Suvi Panas.