Allt sämre it-löner

Det är inte bara IT-bubblan som har spruckit. Nu spricker även lönebubblan för konsulter och anställda inom IT-branschen. Företagen kan till och med be sina anställda gå ner i lön.
Många it-företag som kämpar för att överleva sänker både konsultarvoden och dom anställdas löner. Att sänka anställdas löner är ett nytt fenomen, säger Jörgen Bödmar, VD på rekryteringsföretaget Capita Urval med kontor i Karlskrona. Bödmar tycker att sänkta löner är en alltför kortsiktig lösning på IT-sektorns problem. Men Bödmar menar också att branschen tidigare har betalt ut överlöner eftersom företagen varit tvungna att konkurrera om personal.