Södertörns högskolan vill ta över polisutbildningen

Södertörns högskola är ett av dom universitet som vill ta över grundutbildningen för poliser när polisskolan i Solna görs om.

Rektor Doris Högne Rydheim säger till radio Stockholm att man ska ta ett beslut före jul om vilken skola som ska bli ansvarig för utbildningen i framtiden.

Andra skolor som visat sitt intresse är Uppsala universitet och Mälardalens högskola.

Tidigast 2015 flyttar utbildningen från Solna.