Parförhållanden hos primater skyddar ungen

1:32 min

Att leva som monogam, det vill säga i ett parförhållande, är extremt ovanligt bland däggdjur, förutom hos primater. Varför just de sticker ut har länge gäckat forskarna. Men nu hävdar engelska antropologer att en pappa som stannar hos det diande barnet minskar risken för att att ungen dödas av främmande hannar, och att det måste vara orsaken till att många primater, som vi människor, blev monogamer.

- Vi kunde se att det var risken att ungen dödas av främmande hannar, som var den drivande kraften bakom monogami, säger Christopher Opie vid University College London, som genomfört studien.

Hos många däggdjursarter är det vanligt att hannar dödar ungar som inte är deras egna, för att snabbt få honan parningsvillig, och själv komma åt att para sig med henne. 

- Att ungar dödas av främmande hannar är ett stort problem bland många primater. Bland babianer till exempel, eller bland gorillor, ser man det här ofta, säger Christopher Opie.

En lösning på problemet är att pappan stannar kvar för att försvara sin unge mot främande hannar. Och genom datorsimuleringar, där man jämfört olika beteenden hos olika primatarter säger sig forskarna nu kunnat konstatera att det måste varit just det här som varit den drivande orsaken bakom monogami.

Den stora risken att dödas av främmande hannar hänger ihop med att ungar hos primater, dias under en jämförelsevis lång period, något som i sin tur är nödvändigt för att kunna utveckla en stor hjärna. Men genom att pappan stannar för att förvarar sin unge, minskar risken att ungen dödas.

Så i förlängningen tror Christan Opie att det faktiskt är monogamin som gjort att människan kunnat utveckla en sådan stor hjärna.

- Monogamin kan ha varit en den avgörande förändringen i människans evolution, som gjorde att vi blev det vi är idag, säger han.

Referens:
Christopher Opie et al, 2013. Male infanticide leads to social monogamy in primates. PNAS, 29 augusti 2013. DOI: 10.1073/pnas.1307903110/-/DCSupplemental