statsvetarprofessorn Ulf Bjereld:

"Politikernas twittrande är inte privata åsikter"

3:45 min

Efter helgens Twitterdiskussion mellan utrikesminister Carl Bildt och Egyptens ambassadör i Sverige har frågan väckts - är politikernas twittrande och facebookande privata tankar eller ska de uppfattas som oficiella uttalanden? De ska ses som oficiella anser professorn i statsvetenskap Ulf Bjereld.

I helgen kom utrikesminister Carl Bildt i tuff diskussion på Twitter med Egyptens ambassadör i Sverige Osama Elmagdoub, om det spända läget i Egypten och de många dödsoffren i samband med demonstrationerna i Kairo. "Säkerhetsstyrkorna kan inte ducka för sitt ansvar", twittrade bland annat Bildt.

Utrikesminister Carl Bildt ligger i topp vad gäller kontakter med andra världspolitiker via Twitter enligt en undersökning som PR-byrån Burson-Marsteller gjort.

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och själv en flitig aktör inom de sociala medierna och han menar att det som en politiker skriver på Twitter bör anses som ett officiellt uttalande.

– Ja det tycker jag att det ska göra. Det beror visserligen på vad man menar med officiellt men jag menar att man kan jämföra det med vad samma person säger i en tidningsintervju med Dagens Nyheter eller Sveriges Radio, TT eller CNN. Det är visserligen ett uttalande som kommer från personen, utrikesministern själv, men som ändå har bäringen som ett offentligt uttalande hade även före de sociala mediernas tid.

Politiker som gör uttalanden via Twitter eller Facebook kan inte hävda privata åsikter om uttalanden kopplas till deras politiska funktioner som till exempel att vara utrikesminister, anser statsvetarprofessorn Ulf Bjereld.

– Nej, det skulle bli väldigt konstigt. Det skulle vara i frågor som möjligen ligger lite i den politiska periferin. Carl Bildts åsikt om vargar till exempel. En fråga som kan väcka starka känslor men som ligger utanför Carl Bildts utrikespolitiska domäner. Där skulle han möjligen kunna göra anspråk på det med en viss trovärdighet, men inte vad gäller de traditionella utrikes-och säkerhetspolitiska frågorna. Där kan han inte som utrikesminister offentligt skilja mellan en privat åsikt och regeringens åsikt. Det skulle bli väldigt konstigt.

En fördel med sociala medier som Twitter är att politikerna inte kan säga att det blivit felciterade eftersom de själva är författarna.

– Man äger sina egna ord på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare. För politikern på gott och ont. Man kan inte heller dölja sig bakom att man blivit felciterad eller så, utan det man skrivit har man skrivit och det kräver förstås ett mått av självdisciplin och att tänka efter innan man formulerar sig i sociala medier, att detta är något som skrivs in i evigheten.

Att politiker använder sig av sociala medier öppnar också kontakterna till en allmänhet och ökar förutsättningarna för det öppna demokratiska samtalet. Men Ulf Bjereld ser ett praktiskt problem för medarbetarna runt  politikerna att hänga med i svängarna när åsikterna far genom de digitala näten.

– Mängden uttalanden ökar. De som vill följa med, även på utrikesdepartementet, de som ska följa upp utrikesministerns uttalanden, möter ett flöde. En maskin som aldrig tar slut så att säga. Det gör det mycket svårare om man vill följa allt som sägs. Om allt som sägs blir offentlig politik blir politikens volym mycket större och svårare att få grepp om.

Summa summarum- betyder det att det positiva ur en demokratiaspekt överväger vad gäller de sociala medierna och hur politikerna hanterar dessa?

– Jag tycker det. Öppenheten och snabbheten och framför allt medborgarnas möjligheter att delta i diskussionerna leder till ett mer civiliserat samtal och det tror jag är bra för demokratin, säger Ulf Bjereld.