Dödsdomar i palestinsk domstol

En palestinsk säkerhetsdomstol har dömt fem personer till döden för samarbete med Israel. En sjätte person, en 15-årig palestinier, har dömts till 15 års fängelse för samma brott.
Kollaboratörerna har enligt domstolen rekryterats av israelisk underrättelsetjänst, som därmed fått viktig information om militanta palestinier. Palestinsk lag säger att avrättningar kan verkställas bara efter godkännande av presidenten. (Yassir Arafat)