Sextrakasserier är vanliga

Tolv procent av kvinnorna och två procent av männen i Sverige har någon gång känt sig sexuellt trakasserade. Av samtliga 1000 tillfrågade i en Sifo-undersökning som TT låtit göra, hade sju procent känt sig sexuellt trakasserade.
Framför allt är det kvinnor i åldersgrupperna 15 och 49 år som känt sig trakasserade. Det är betydligt vanligare att människor i storstäder känt sig trakasserade än människor som bor på landsbygden.