Ingen ambulans i Knivsta – hjälp 20 minuter bort

1:49 min

En Knivstabo som ringer efter ambulans kan få vänta i tjugo minuter innan hjälpen är framme - tid som kan vara dyrbar i en nödsituation. Det här beror på att det helt enkelt inte finns någon ambulans i Knivsta, istället är det från Uppsala som utryckningen sker.

Per Andersson är ambulanschef vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, med ansvar för utplaceringen av ambulanser i länet.

– Det är många faktorer som bestämmer var ambulanserna har placerats, bland annat befolkningsstorlek, hur många uppdrag man har per 1000 invånare och så vidare. Det är också svårt att flytta en ambulans från ett område till Knivsta. Förvisso skulle Knivstaborna gynnas, men man skulle missgynna en större andel av befolkningen, där man tog den ifrån, säger han.

Landstinget har målsättningar för hur lång tid en utryckning ska ta. 70 procent av länsbefolkningen ska nås inom 10 minuter och 95 procent ska nås inom 20 minuter. Knivsta kvalar in på den övre skalan trots att det är en av länets största orter.

Landstingsrådet Ludvig Larsson (FP), med ansvar för bland annat ambulansen, menar att det inte går att generellt säga att tjugo minuters utryckningstid är för lång.

– Det beror ju lite på vad det är för typ av utryckning. Det finns ju olika prioritetsnivåer på det också, naturligtvis. Förutsättningarna ändras ocksp hela tiden. Knivsta är en ort som växer och det finns ett befolkningsunderlag och därmed större behov. Vad jag känner till har man ganska nyligen sett över det från ambulansens sida, och funderat på åtgärder, säger han.

En utredning från i fjol om ambulansvården presenterar fler förslag på hur Knivstas situation ska förbättras. Ett förslag är en ny permanent ambulansstation vid Gränby. Något som under våren har testats med goda resultat berättar Per Andersson.

– Vi har gjort vissa tester där vi placerade en ambulans i östra stadsdelarna av Uppsala. Och de beräkningar vi gjort visar att vi kan sänka insatstiderna till Knivsta med 4-5 minuter med en sådan placering, säger han.