Psykisk ohälsa bland veteraner

12 min

De internationella militärstyrkorna förbereder sitt uttåg ur Afghanistan. Till slutet av nästa år ska tillbakadragandet vara avslutat. Vad som händer med alla de utländska soldater som har tjänstgjort talas det, efter mer än ett decennium, fortfarande ganska tyst om. I Tyskland visar nya studier att var fjärde soldat återvänder från sin tid i Afghanistan med psykiska problem. Det är betydligt fler än vad den tyska försvarsmakten hittills har uppskattat. Reportage av Daniela Marquart.

 

Efterföljande samtal om situationen i Sverige. För här finns förstås också tusentals soldater som varit ute på uppdrag, i Afghanistan och andra länder. Just nu finns över 800 svenskar ute i internationella insatser. Över 100 000 svenskar har tjänstgjort utomlands sedan mitten av 1950-talet. Hur många av dem som mår psykiskt dåligt efter sin hemkomst finns det ingen statistik över. Trots att Sverige sedan januari 2011 har en ny lag som förstärker vikten av Försvarsmaktens omhändertagande av veteraner, finns det mycket kvar att göra. Hör Mikael Persson, veteran med flera utlandsmissioner i bagaget, Klas Eksell, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten och Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiska talesperson.