Liverapport om beslut i sista Quick-fallet

I dag kom beslutet i det sista mordfallet som rör Thomas Quick, numera Sture Bergwall, och innebär att han nu är friad. Det innebär också att han är friad från alla åtta mord han dömts för. Det sista mordet var på 15-åriga Charles Zelmanovits som försvann 1976 i Piteå och hittades först 17 år senare. Året efter, 1994, dömdes Quick för mordet, men frias nu.