Striden om uteliggardjuren fortsätter

Striden mellan miljönämnden i Borås och ett par lantbrukare om djur som hålls på en gård söder om Borås fortsätter.

Den här historien är över 15 år gammal. På en gård söder om Borås har en lantbrukare haft ett 20-tal djur som har gått ute året runt. Under förra vintern nådde bråket någon slags kulmen.

Djuren gick som sagt ute och bodde i en ligghall under en gammal ladugård. Vatten drack de ur Viskan en bit bort. Det här tyckte inte miljönämnden och sedermera Länstyrelsen var en bra lösning utan ålade lantbrukaren att rätta till de missförhållanden som de ansåg fanns där.

Det gjorde inte lantbrukaren, därför tog polisen ifrån honom djuren och de sattes på en granngård. Då sålde lantbrukaren djuren till en bekant, och sedan släpptes djuren ut hos samme lantbrukare igen med honom själv som skötare.

Det här resulterat i att miljönämnden ålagt ägaren till djuren att dels förbättra dels ge djuren vatten eftersom Viskans vatten kan vara svårt för djuren att nå på vintern.

Detta är överklagat till länstyrelsen och samtidigt öppnade miljökontoret ett nytt ärende där lantbrukaren som tidigare ägde djuren men nu bara sköter djuren ålades ungefär samma krav. Detta har varit uppe i nämnden utan att nämnden velat fatta ett beslut men så nu i februari beslutade man sig för att lägga ner ärendet. Motiveringen är att det räcker att kräva ägarens bättring, han bor dock inte i kommunen.