Lågt teknikintresse bland unga

Industrin och samhället i stort måste engagera sig ordentligt för att väcka ungdomars intresse för teknik. Det menar man vid Mälardalens högskola, som i likhet med andra högskolor har svårt att locka studenter till ingenjörsutbildningar. Om inget görs snabbt, så finns det risk för en brist på ingenjörer, något som kan få allvarliga konsekvenser.
Enligt studievägledare Ingemar Josefsson vid Mälardalens högskola skulle en brist på ingengörer kunna leda till en nationell katastrof, där det inte går få folk till industrierna. Det innebär en risk för att industrier läggs ner eller flyttar utomlands. Det är redan idag stor brist på ingenjörer. I hela landet saknar man för tillfället 10 000-12 000 ingenjörer, men bara 500-600 nya ingenjörer går ut sin utbildning årligen. Inom de närmaste tio åren kommer bristen att bli ännu större, då en tredejdel av dagens yrkesverksamma ingenjörer går i pension. Men intresset för ingenjörsutbildingar är mycket lågt och på några mindre högskolor är utbildningarna hotade på grund av det dåliga intresset. Så illa är det ännu inte vid Mälardalens högskola, men situationen är bekymmersam. Antalet förstahandssökande till ingejörsutbildingarna har halverats och förra hösten stod minst 30 platser tomma. Men den så kallade platsgarantin för alla som söker till ingenjörsutbildingar före den 15 april samt Västerås stads bostadsgaranti har hjälpt till att "hålla utbildingarna flytande". Dessutom infördes förra hösten så kallad bred intagning till bygg-, energi- och miljöingejörsutbildingar och det har varit lyckat, säger Ingemar Josefsson.