Skärpt kontroll av arbetslösa

1:53 min

Om en månad genomförs stora förändringar i a-kassan. Arbetslösa måste då lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad, och redogöra för hur de försökt få jobb. Den som inte gör det riskerar att förlora sin a-kassa under kortare eller längre tid.

De nya reglerna beräknas öka antalet ärenden hos a-kassorna med uppemot 160 000 stycken om året.

Katarina Mattsson är försäkringschef på a-kassorna samorganisation.

– Det här är en stor förändring ska vi veta. Och a-kassorna har anställt väldigt mycket ny personal för att försöka klara av det här nya uppdraget, som vi fått av regeringen. Min bedömning är att a-kassorna anställt åtminstone 150 nya handläggare, säger Katarina Mattsson, försäkringschef på A-kassornas samorganisation.

Det var i våras som riksdagen klubbade beslutet om förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. För arbetslösa innebär det att ett krav på att en skriftlig aktivitetsrapport ska lämnas in till Arbetsförmedlingen varje månad.

Där ska man redogöra för vad som gjorts för att komma ur arbetslösheten. Den som inte gör det riskerar att förlora ersättning från a-kassan. Men sanktionerna blir inledningsvis inte lika hårda som i dag.

– Det som skiljer sig från tidigare sanktionssystem, det är att en del av de här sanktionerna börjar med en varning, där den arbetssökande från möjlighet att korrigera sitt beteende och lära sig av det som hänt, säger Katarina Mattsson.

I dag blir bestraffningen för den som exempelvis inte söker jobb tillräckligt aktivt eller uteblir från anställningsintervjuer bli en sänkning av a-kassan med 25 procent under 45 ersättningsdagar.

Men från 1 september införs en så kallad åtgärdstrappa, där sanktionerna trappas upp successivt vid fortsatt misskötsamhet.

– Åtgärdstrappan ökar antalet avstängningsdagar hela tiden och det finns upp till fem ersättningsnivåer innan du förlorar ersättningen helt, säger Katarina Mattsson.

I och med att det blir mildare men fler sanktioner så har Arbetsförmedlingen beräknat att ärendemängden, alltså de ärenden som förmedlingarna anmäler till a-kassorna, ökar med mellan 80 000 och 160 000.

För det är a-kassorna som prövar om den misskötsamhet som Arbetsförmedlingen anmält ska leda till någon sanktion på den här åtgärdstrappan.